NBA NBA 美国职业篮球联赛
NBA 2024-02-13 10:00:00
勇士
107 - 129
爵士
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-16 NBA直播 勇士 137:140 爵士
2024-02-13 NBA直播 勇士 107:129 爵士
2024-01-18 NBA直播 勇士 0:0 爵士

勇士近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-02 澳維U23甲 北部吉隆勇士U23 0:0 布琳狮子U23
2024-03-02 日联 名古屋战鹰 0:0 信州勇士
2024-03-02 印尼联 汉都亚 0:0 印尼勇士
2024-03-02 NBA 勇士 0:0 猛龙
2024-03-02 澳维甲 北部吉隆勇士 0:0 布琳狮子
2024-03-01 加纳甲 VC勇士 0:0 北城
2024-03-01 菲篮联 北港巴塘码头 0:0 公路勇士
2024-03-01 NBA 圣克鲁兹勇士 0:0 俄克拉荷马城蓝
2024-03-01 NBA 勇士 0:0 尼克斯
2024-03-01 澳維U23甲 北部吉隆勇士U23 0:0 布琳狮子U23
2024-02-29 NBA 圣克鲁兹勇士 116:121 俄克拉荷马城蓝
2024-02-28 尼日超 阿比亚勇士 0:0 卡瓦拉联
2024-02-28 NBA 勇士 112:123 奇才
2024-02-25 尼日超 尼日尔FC : 阿比亚勇士
2024-02-26 NBA 掘金 103:119 勇士
2024-02-24 赞比亚超 卡布韦勇士 0 :0 监狱豹
2024-02-24 澳維U23甲 兰沃里林弗洛U23 0:1 北部吉隆勇士U23
2024-02-25 NBA 猛龙905 112:118 圣克鲁兹勇士
2024-02-25 塞利昂超 霍利法星 0:0 布雷赫勇士
2024-02-24 苏低联 林里路斯 1 :0 加里东勇士

爵士近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-01 NBA 爵士 0:0 魔术
2024-02-28 NBA 爵士 124:97 老鹰
2024-02-26 NBA 马刺 128:109 爵士
2024-02-23 NBA 黄蜂 107:115 爵士
2024-02-16 NBA 勇士 137:140 爵士
2024-02-15 NBA 湖人 122:138 爵士
2024-02-13 NBA 勇士 107:129 爵士
2024-02-09 NBA 爵士 129:115 太阳
2024-02-07 NBA 雷霆 124:117 爵士
2024-02-05 NBA 雄鹿 123:108 爵士
2024-02-02 NBA 76人 124:127 爵士
2024-01-31 NBA 爵士 118:103 尼克斯
2024-01-30 NBA 爵士 147:114 篮网
2024-01-28 NBA 爵士 122:134 黄蜂
2024-01-26 NBA 爵士 108:123 奇才
2024-01-24 NBA 爵士 153:124 鹈鹕
2024-01-18 NBA 勇士 0:0 爵士
2024-01-16 NBA 步行者 132:105 爵士
2024-01-14 NBA 湖人 132:125 爵士
2024-01-13 NBA 猛龙 145:113 爵士