NBA NBA 美国职业篮球联赛
BNXT联赛 2024-02-15 03:30:00
奥斯坦德
94 - 76
列日
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-15 BNXT联赛直播 奥斯坦德 94:76 列日
2024-02-12 比乙直播 奥斯坦德 0:2 RFC列日
2023-11-11 比U21直播 奥斯坦德U21 0:0 FC列日U21
2023-09-18 比乙直播 标准列日B队 0:0 奥斯坦德

奥斯坦德近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-02 比U21 奥斯坦德U21 0:0 华斯兰比华伦U21
2024-03-01 比杯 安特卫普 0:0 奥斯坦德
2024-02-25 比乙 奥斯坦德 1:4 布鲁日B队
2024-02-24 比U21 科特赖克U21 1 :1 奥斯坦德U21
2024-02-18 BNXT联赛 林堡 71:90 奥斯坦德
2024-02-17 比乙 洛默尔 0 :1 奥斯坦德
2024-02-15 BNXT联赛 奥斯坦德 94:76 列日
2024-02-15 比乙 法兰波垒斯 0:2 奥斯坦德
2024-02-12 比乙 奥斯坦德 0:2 RFC列日
2024-02-11 BNXT联赛 鲁汶熊 56:85 奥斯坦德
2024-02-10 比U21 奥斯坦德U21 0:0 洛默尔U21
2024-02-09 比杯 奥斯坦德 1:1 安特卫普
2024-02-04 BNXT联赛 奥斯坦德 98:88 卡高罗斯梅赫伦
2024-02-03 比乙 利尔斯 1:2 奥斯坦德
2024-02-03 比U21 FC登德U21 1:4 奥斯坦德U21
2024-01-29 比乙 奥斯坦德 0:1 迪恩斯
2024-01-28 比U21 奥斯坦德U21 1:1 利亚斯U21
2024-01-28 BNXT联赛 奥斯坦德 71:67 科特赖克马刺
2024-01-21 比乙 法兰波垒斯 0:0 奥斯坦德
2024-01-20 比U21 法郎波兰斯U21 0:0 奥斯坦德U21

列日近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-02 比女甲 梅肯姆女足 0:0 FC列日女足
2024-03-02 比乙 聚尔特瓦雷赫姆 0:0 标准列日B队
2024-03-02 比U21 FC列日U21 0:0 莫伦贝克U21
2024-02-26 比甲 圣吉罗斯 2:1 标准列日
2024-02-25 比乙 RFC列日 1 :1 标准列日B队
2024-02-25 比女甲 FC列日女足 0 :5 根特B队女足
2024-02-24 比U21 KMSK丹泽U21 2 :1 FC列日U21
2024-02-19 比乙 标准列日B队 1 :2 法兰波垒斯
2024-02-18 BNXT联赛 列日 84:74 卡高罗斯梅赫伦
2024-02-18 比乙 瑟兰联 0:4 RFC列日
2024-02-17 比女甲 布鲁日女足B队 6 :1 FC列日女足
2024-02-17 比乙 标准列日B队 0:0 法兰波垒斯
2024-02-17 比甲 韦斯特鲁 2:1 标准列日
2024-02-15 BNXT联赛 奥斯坦德 94:76 列日
2024-02-12 比乙 奥斯坦德 0:2 RFC列日
2024-02-11 比乙 维吉克 2 :0 标准列日B队
2024-02-11 比女甲 FC列日女足 2 :1 FC阿尔肯女足
2024-02-10 比甲 标准列日 1 :0 奥德赫维里
2024-02-10 BNXT联赛 列日 86:80 安特卫普巨人
2024-02-10 比U21 FC列日U21 1:0 利亚斯U21