NBA NBA 美国职业篮球联赛
立陶甲 2024-01-06 23:20:00
特彻哈萨斯
0 - 0
利杜禾斯里塔斯
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-07 立陶甲直播 利杜禾斯里塔斯 113:100 特彻哈萨斯
2024-02-17 立陶宛杯直播 利杜禾斯里塔斯 86:94 特彻哈萨斯
2024-01-06 立陶甲直播 特彻哈萨斯 0:0 利杜禾斯里塔斯
2023-10-22 立陶甲直播 利杜禾斯里塔斯 94:73 特彻哈萨斯

特彻哈萨斯近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-20 立陶甲 加尔格日代SC 0:0 特彻哈萨斯
2024-04-16 立陶甲 特彻哈萨斯 90:63 皮尔诺
2024-04-13 立陶甲 内普图纳斯 克莱佩达 88:84 特彻哈萨斯
2024-04-07 立陶甲 利杜禾斯里塔斯 113:100 特彻哈萨斯
2024-04-01 立陶甲 特彻哈萨斯 77:83 萨拉基利斯
2024-03-25 立陶甲 特彻哈萨斯 90:80 约纳瓦
2024-03-17 立陶甲 BC沃夫 109:72 特彻哈萨斯
2024-03-09 立陶甲 约纳瓦 74:92 特彻哈萨斯
2024-03-05 立陶甲 特彻哈萨斯 76:78 内普图纳斯 克莱佩达
2024-02-17 立陶宛杯 利杜禾斯里塔斯 86:94 特彻哈萨斯
2024-02-12 立陶甲 特彻哈萨斯 92:85 希奥利艾
2024-02-03 立陶甲 加尔格日代SC 0:0 特彻哈萨斯
2024-01-31 欧篮杯 特彻哈萨斯 91:75 斯拉斯克
2024-01-27 立陶甲 皮尔诺 78:84 特彻哈萨斯
2024-01-25 欧篮杯 土耳其电信 88:73 特彻哈萨斯
2024-01-21 立陶宛杯 特彻哈萨斯 79:76 内普图纳斯 克莱佩达
2024-01-18 欧篮杯 布尔格 104:71 特彻哈萨斯
2024-01-13 立陶甲 特彻哈萨斯 72:73 U.尤文图斯
2024-01-11 欧篮杯 特彻哈萨斯 84:92 大加那利
2024-01-06 立陶甲 特彻哈萨斯 0:0 利杜禾斯里塔斯

利杜禾斯里塔斯近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-18 立陶甲 利杜禾斯里塔斯 83:74 希奥利艾
2024-04-14 立陶甲 萨拉基利斯 92:78 利杜禾斯里塔斯
2024-04-07 立陶甲 利杜禾斯里塔斯 113:100 特彻哈萨斯
2024-03-30 立陶甲 内温兹 79:88 利杜禾斯里塔斯
2024-03-24 立陶甲 利杜禾斯里塔斯 99:83 BC沃夫
2024-03-16 立陶甲 利杜禾斯里塔斯 83:84 内普图纳斯 克莱佩达
2024-03-10 立陶甲 萨拉基利斯 97:94 利杜禾斯里塔斯
2024-03-02 立陶甲 利杜禾斯里塔斯 93:88 U.尤文图斯
2024-02-17 立陶宛杯 利杜禾斯里塔斯 86:94 特彻哈萨斯
2024-02-10 立陶甲 利杜禾斯里塔斯 113:64 内温兹
2024-02-04 立陶甲 希奥利艾 75:99 利杜禾斯里塔斯
2024-01-27 立陶甲 利杜禾斯里塔斯 110:88 约纳瓦
2024-01-18 篮冠联 利杜禾斯里塔斯 0:0 珀里斯特拉
2024-01-13 立陶甲 BC沃夫 72:89 利杜禾斯里塔斯
2024-01-11 篮冠联 珀里斯特拉 83:80 利杜禾斯里塔斯
2024-01-06 立陶甲 特彻哈萨斯 0:0 利杜禾斯里塔斯
2024-01-04 篮冠联 利杜禾斯里塔斯 92:110 珀里斯特拉
2023-12-23 立陶甲 内普图纳斯 克莱佩达 70:77 利杜禾斯里塔斯
2023-12-20 篮冠联 利杜禾斯里塔斯 79:77 第戎
2023-12-16 立陶甲 利杜禾斯里塔斯 110:79 加尔格日代SC