NBA NBA 美国职业篮球联赛
印度超 2024-02-03 22:00:00
莫亨巴根
2 - 2
东孟加拉
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-03 印度超直播 莫亨巴根 2:2 东孟加拉
2024-01-19 印度超直播 莫亨巴根 1:3 东孟加拉
2023-10-28 印度超直播 莫亨巴根 0:0 东孟加拉

莫亨巴根近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-23 印度超 德里迪纳摩 0:0 莫亨巴根
2024-04-15 印度超 莫亨巴根 2:1 孟买城
2024-04-11 印度超 邦加罗尔 0:4 莫亨巴根
2024-04-06 印度超 米勒瓦学院 0:1 莫亨巴根
2024-03-31 印度超 莫亨巴根 2:3 泰坦
2024-03-13 印度超 克瑞拉 3:4 莫亨巴根
2024-03-01 印度超 莫亨巴根 3:0 詹谢普尔
2024-02-24 印度超 德里迪纳摩 0:0 莫亨巴根
2024-02-17 印度超 莫亨巴根 4:2 东北联
2024-02-14 印度超 高阿 0:1 莫亨巴根
2024-02-10 印度超 莫亨巴根 2:0 海德拉巴德
2024-02-03 印度超 莫亨巴根 2:2 东孟加拉
2024-01-19 印度超 莫亨巴根 1:3 东孟加拉
2024-01-14 印度超 莫亨巴根 2:1 海德拉巴德
2024-01-09 足球友谊赛 莫亨巴根 2:1 斯雷尼迪FC
2023-12-27 印度超 莫亨巴根 0:1 克瑞拉
2023-12-23 印度超 莫亨巴根 1:4 高阿
2023-12-20 印度超 孟买城 2:1 莫亨巴根
2023-12-15 印度超 东北联 1:3 莫亨巴根
2023-12-11 亚协杯 马纪亚SRC 1:0 莫亨巴根

东孟加拉近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-10 印度超 米勒瓦学院 4:1 东孟加拉
2024-04-07 印度超 东孟加拉 2:1 邦加罗尔
2024-04-03 印度超 克瑞拉 2:4 东孟加拉
2024-03-24 印女联 歌库拉姆喀拉拉女足 5:1 东孟加拉女足
2024-03-06 印度超 高阿 1:0 东孟加拉
2024-02-29 印度超 德里迪纳摩 2:1 东孟加拉
2024-02-26 印度超 东孟加拉 1:0 泰坦
2024-02-22 印度超 詹谢普尔 2:1 东孟加拉
2024-02-17 印度超 海德拉巴德 0:1 东孟加拉
2024-02-13 印度超 东孟加拉 0:1 孟买城
2024-02-10 印度超 东北联 3:2 东孟加拉
2024-02-05 印女联 东孟加拉女足 1:3 卡纳塔克邦女足
2024-02-03 印度超 莫亨巴根 2:2 东孟加拉
2024-01-30 印女联 东孟加拉女足 0:0 奥里萨体育女足
2024-01-28 印度超 东孟加拉 3:2 德里迪纳摩
2024-01-23 印女联 东孟加拉女足 0:4 歌库拉姆喀拉拉女足
2024-01-18 印女联 东孟加拉女足 1:4 奥里萨邦女足
2024-01-19 印度超 莫亨巴根 1:3 东孟加拉
2024-01-14 印度超 东孟加拉 2:1 斯雷尼迪FC
2024-01-09 足球友谊赛 东孟加拉 3:2 海德拉巴德