NBA NBA 美国职业篮球联赛
维亚莱乔杯 2024-02-12 22:00:00
布达佩斯捍卫者U20
1 - 1
伊布拉奇青年队
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-12 维亚莱乔杯直播 布达佩斯捍卫者U20 1 :1 伊布拉奇青年队

布达佩斯捍卫者U20近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-16 维亚莱乔杯 ATFA青年队 1 :1 布达佩斯捍卫者U20
2024-02-14 维亚莱乔杯 布达佩斯捍卫者U20 2 :1 彭特德拉青年队
2024-02-12 维亚莱乔杯 布达佩斯捍卫者U20 1 :1 伊布拉奇青年队

伊布拉奇青年队近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-16 维亚莱乔杯 伊布拉奇青年队 5 :2 彭特德拉青年队
2024-02-14 维亚莱乔杯 伊布拉奇青年队 0 :0 ATFA青年队
2024-02-12 维亚莱乔杯 布达佩斯捍卫者U20 1 :1 伊布拉奇青年队
2024-01-13 巴圣锦 伊布拉奇青年队 4 :0 马卡帕青年队
2024-01-11 巴圣锦分组赛2 伊布拉奇青年队 0:0 维多利亚青年队
2024-01-07 巴圣锦分组赛2 伊布拉奇青年队 0:0 比克斯青年队
2024-01-04 巴圣锦分组赛2 伊布拉奇青年队 0:0 CSA U20
2024-01-05 巴圣锦分组赛2 伊布拉奇青年队 2:1 CSA U20
2023-10-28 巴圣青联 圣保罗青年队 2 :0 伊布拉奇青年队
2023-10-22 巴圣青联 伊布拉奇青年队 0 :0 圣保罗青年队
2023-10-12 巴圣青联 圣保罗青年队 1:2 伊布拉奇青年队
2023-10-05 巴圣青联 伊布拉奇青年队 2:1 布拉希尔 U20
2023-09-28 巴圣青联 米拉索 U20 3:1 伊布拉奇青年队
2023-09-24 巴圣青联 伊布拉奇青年队 0:0 米拉索 U20
2023-09-17 巴圣青联 布拉希尔 U20 0:0 伊布拉奇青年队