NBA NBA 美国职业篮球联赛
匈乙 2024-02-12 23:00:00
莫索马格亚罗瓦
0 - 0
布达佩斯瓦萨斯
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-12 匈乙直播 莫索马格亚罗瓦 0:0 布达佩斯瓦萨斯

莫索马格亚罗瓦近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-26 匈乙 莫索马格亚罗瓦 0:0 吉尔蒙特
2024-02-19 匈乙 阿贾克 0:0 莫索马格亚罗瓦
2024-02-12 匈乙 莫索马格亚罗瓦 0:0 布达佩斯瓦萨斯
2024-02-05 匈乙 卡辛巴斯凱 0:0 莫索马格亚罗瓦
2024-01-28 足球友谊赛 莫索马格亚罗瓦 1 :2 布达弗基MTE
2024-01-20 足球友谊赛 吉奥里 0 :0 莫索马格亚罗瓦
2024-01-17 足球友谊赛 沙莫林 0:0 莫索马格亚罗瓦
2024-01-13 足球友谊赛 莫索马格亚罗瓦 4 :0 诺唯萨姆奇
2023-12-10 匈乙 莫索马格亚罗瓦 0:0 佩奇
2023-12-03 匈乙 西奥福克 1:3 莫索马格亚罗瓦
2023-11-26 匈乙 莫索马格亚罗瓦 0:1 斯泽格迪
2023-11-12 匈乙 布达弗基MTE 2:2 莫索马格亚罗瓦
2023-11-05 匈乙 莫索马格亚罗瓦 0:2 索罗克萨
2023-10-28 匈乙 吉奥里 4 :0 莫索马格亚罗瓦
2023-10-22 匈乙 莫索马格亚罗瓦 2 :1 夏拿达斯
2023-10-08 匈乙 布达佩斯战士 0:0 莫索马格亚罗瓦
2023-10-01 匈乙 莫索马格亚罗瓦 0:0 多瑙蒂萨
2023-09-27 匈乙 尼尔吉哈萨 2:0 莫索马格亚罗瓦
2023-09-24 匈乙 莫索马格亚罗瓦 0:0 肯佐米斯莱尼
2023-09-16 匈牙利杯 莫索马格亚罗瓦 0:0 普斯卡斯学院

布达佩斯瓦萨斯近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-28 匈牙利杯 梅佐尔斯 1 :1 布达佩斯瓦萨斯
2024-02-26 匈乙 卡辛巴斯凱 1 :1 布达佩斯瓦萨斯
2024-02-19 匈乙 布达佩斯瓦萨斯 0:0 佩奇
2024-02-12 匈乙 莫索马格亚罗瓦 0:0 布达佩斯瓦萨斯
2024-02-05 匈乙 布达佩斯瓦萨斯 0:0 斯泽格迪
2024-01-19 足球友谊赛 布达佩斯瓦萨斯 2:1 阿尔特阿赫
2024-01-20 足球友谊赛 亚琛 0:0 布达佩斯瓦萨斯
2024-01-17 足球友谊赛 布达佩斯瓦萨斯 3:2 索菲亚利夫斯基
2024-01-13 足球友谊赛 布达佩斯瓦萨斯 1 :2 叶利迈塞米
2023-12-03 匈乙 索罗克萨 1:1 布达佩斯瓦萨斯
2023-11-28 匈乙 布达佩斯瓦萨斯 6 :0 吉奥里
2023-11-13 匈乙 夏拿达斯 3 :3 布达佩斯瓦萨斯
2023-11-07 匈乙 布达佩斯瓦萨斯 3 :0 布达佩斯战士
2023-11-02 匈牙利杯 布达佩斯瓦萨斯 3 :1 吉尔蒙特
2023-10-29 匈乙 多瑙蒂萨 0:0 布达佩斯瓦萨斯
2023-10-22 匈乙 布达佩斯瓦萨斯 3 :0 尼尔吉哈萨
2023-10-08 匈乙 肯佐米斯莱尼 0:0 布达佩斯瓦萨斯
2023-10-01 匈乙 布达佩斯瓦萨斯 0:0 卡斯瓦利
2023-09-27 匈乙 布达佩斯瓦苏塔斯 0:0 布达佩斯瓦萨斯
2023-09-24 匈乙 布达佩斯瓦萨斯 0:0 吉尔蒙特