NBA NBA 美国职业篮球联赛
阿联酋超 2024-02-13 21:25:00
伊蒂哈德卡尔巴
1 - 1
豪尔费坎
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-13 阿联酋超直播 伊蒂哈德卡尔巴 1:1 豪尔费坎
2023-09-16 阿联酋杯直播 伊蒂哈德卡尔巴 0:0 豪尔费坎
2023-09-01 阿联酋怀直播 豪尔费坎 0:0 伊蒂哈德卡尔巴

伊蒂哈德卡尔巴近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-25 阿联酋超 沙迦 1 :0 伊蒂哈德卡尔巴
2024-02-18 阿联杯 伊蒂哈德卡尔巴 3:0 渡巴阿富查伊拉
2024-02-13 阿联酋超 伊蒂哈德卡尔巴 1:1 豪尔费坎
2024-02-09 阿联酋杯 伊蒂哈德卡尔巴 0:2 阿尔艾因
2023-12-23 阿联酋超 班尼亚斯 2:1 伊蒂哈德卡尔巴
2023-12-16 阿联酋超 迪拜祈祷 2:1 伊蒂哈德卡尔巴
2023-12-09 阿联酋超 伊蒂哈德卡尔巴 0:0 阿尔艾因
2023-12-01 阿联酋超 酋长俱乐部 2:4 伊蒂哈德卡尔巴
2023-11-26 阿联酋超 伊蒂哈德卡尔巴 0:0 迪拜纳斯尔
2023-11-25 阿联酋超 伊蒂哈德卡尔巴 0:0 迪拜纳斯尔
2023-11-18 阿联酋杯 伊蒂哈德卡尔巴 2:1 沙迦
2023-11-03 阿联酋超 伊蒂哈德卡尔巴 1:3 迪拜国民
2023-10-27 阿联酋超 阿尔瓦达阿布扎比 2:1 伊蒂哈德卡尔巴
2023-10-19 阿联酋杯 沙迦 2:3 伊蒂哈德卡尔巴
2023-09-16 阿联酋杯 伊蒂哈德卡尔巴 0:0 豪尔费坎
2023-09-01 阿联酋怀 豪尔费坎 0:0 伊蒂哈德卡尔巴

豪尔费坎近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-25 阿联U21 豪尔费坎U21 1 :3 哈塔U21
2024-02-24 阿联酋超 哈塔 0:2 豪尔费坎
2024-02-18 阿联杯 迪拜纳斯尔 1 :0 豪尔费坎
2024-02-16 阿联U19 华斯尔U19 6 :0 豪尔费坎U19
2024-02-14 阿联U21 豪尔费坎U21 2 :2 伊斯兰卡尔巴U21
2024-02-13 阿联酋超 伊蒂哈德卡尔巴 1:1 豪尔费坎
2024-01-05 阿联U19 奥鲁巴U19 2:1 豪尔费坎U19
2023-12-25 阿联U21 阿布扎比联合U21 5:1 豪尔费坎U21
2023-12-24 阿联酋超 豪尔费坎 3:2 阿尔瓦达阿布扎比
2023-12-21 阿联U21 豪尔费坎U21 1 :2 阿尔艾因U21
2023-12-20 阿联酋超 阿尔艾因 4:1 豪尔费坎
2023-12-16 阿联U21 豪尔费坎U21 2 :3 沙瑞加U21
2023-12-15 阿联酋超 沙迦 4:1 豪尔费坎
2023-12-10 阿联U21 纳斯U21 0:0 豪尔费坎U21
2023-12-09 阿联酋超 豪尔费坎 0:0 迪拜纳斯尔
2023-11-27 阿联U21 阿积曼U21 3 :1 豪尔费坎U21
2023-11-26 阿联酋超 豪尔费坎 1:2 阿积曼
2023-11-25 阿联U21 阿积曼U21 0:0 豪尔费坎U21
2023-11-05 阿联U21 豪尔费坎U21 1:5 般尼亚斯后备
2023-11-04 阿联酋超 班尼亚斯 1:0 豪尔费坎