NBA NBA 美国职业篮球联赛
印度甲 2024-02-13 21:30:00
莫哈末丹
5 - 1
拉贾斯坦联队
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-13 印度甲直播 莫哈末丹 5 :1 拉贾斯坦联队
2023-11-18 印度甲直播 拉贾斯坦联队 1:2 莫哈末丹

莫哈末丹近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-03 印度甲 可库拉 0:0 莫哈末丹
2024-02-29 印度甲 斯雷尼迪FC 1 :1 莫哈末丹
2024-02-17 印度甲 特劳 0 :2 莫哈末丹
2024-02-13 印度甲 莫哈末丹 5 :1 拉贾斯坦联队
2024-02-10 印度甲 艾扎威尔 0 :0 莫哈末丹
2024-02-04 印度甲 莫哈末丹 0 :3 皇家克什米尔
2023-12-24 印度甲 莫哈末丹 2 :1 尼罗卡
2023-12-17 印度甲 丘吉尔兄弟 0 :0 莫哈末丹
2023-12-13 印度甲 纳姆德哈里 0:1 莫哈末丹
2023-12-08 印度甲 莫哈末丹 0:0 可库拉
2023-12-03 印度甲 莫哈末丹 2 :1 斯雷尼迪FC
2023-11-21 印度甲 喀什国际 0:2 莫哈末丹
2023-11-18 印度甲 拉贾斯坦联队 1:2 莫哈末丹
2023-11-10 印度甲 德里FC 1 :2 莫哈末丹
2023-11-07 印度甲 莫哈末丹 6:0 特劳
2023-11-03 印度甲 莫哈末丹 1:1 西隆拉庄
2023-10-29 印度甲 莫哈末丹 2:1 艾扎威尔

拉贾斯坦联队近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-02 印度甲 喀什国际 1 :1 拉贾斯坦联队
2024-02-28 印度甲 西隆拉庄 4 :4 拉贾斯坦联队
2024-02-23 印度甲 艾扎威尔 0 :0 拉贾斯坦联队
2024-02-16 印度甲 拉贾斯坦联队 0 :3 可库拉
2024-02-13 印度甲 莫哈末丹 5 :1 拉贾斯坦联队
2024-02-09 印度甲 拉贾斯坦联队 1:0 皇家克什米尔
2024-02-01 印度甲 拉贾斯坦联队 0:0 纳姆德哈里
2024-01-08 足球友谊赛 喀什国际 5:0 拉贾斯坦联队
2023-12-22 印度甲 拉贾斯坦联队 5 :4 特劳
2023-12-15 印度甲 尼罗卡 3:4 拉贾斯坦联队
2023-12-06 印度甲 拉贾斯坦联队 0:0 喀什国际
2023-12-03 印度甲 拉贾斯坦联队 1:1 西隆拉庄
2023-11-28 印度甲 拉贾斯坦联队 2 :2 艾扎威尔
2023-11-23 印度甲 拉贾斯坦联队 1 :2 斯雷尼迪FC
2023-11-18 印度甲 拉贾斯坦联队 1:2 莫哈末丹
2023-11-13 印度甲 拉贾斯坦联队 2:0 丘吉尔兄弟
2023-11-09 印度甲 可库拉 5:0 拉贾斯坦联队
2023-11-02 印度甲 德里FC 4 :3 拉贾斯坦联队
2023-10-28 印度甲 皇家克什米尔 2 :0 拉贾斯坦联队