NBA NBA 美国职业篮球联赛
南非超 2024-02-17 01:00:00
超级竞技联
1 - 1
斯泰伦博斯
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-13 南联杯直播 斯泰伦博斯 4:0 超级竞技联
2024-02-17 南非超直播 超级竞技联 1:1 斯泰伦博斯

超级竞技联近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-13 南联杯 斯泰伦博斯 4:0 超级竞技联
2024-04-07 南非超 超级竞技联 0:1 TS银河
2024-04-04 南非超 金箭 2:2 超级竞技联
2024-03-16 南联杯 理查兹湾FC 1:3 超级竞技联
2024-03-13 南非超 辛当斯 1:1 超级竞技联
2024-03-09 南非超 超级竞技联 1:1 阿玛祖鲁
2024-03-07 南非超 超级竞技联 0:0 波洛克瓦尼
2024-03-03 非洲联盟杯 USM阿尔及尔 0:0 超级竞技联
2024-02-29 南非超 开普敦城 1:1 超级竞技联
2024-02-29 非洲联盟杯 USM阿尔及尔 0:0 超级竞技联
2024-02-17 南非超 超级竞技联 1:1 斯泰伦博斯
2024-02-14 南非超 超级竞技联 0:0 瑟库库内联
2023-12-30 南非超 理查兹湾FC 3:1 超级竞技联
2023-12-23 南非超 超级竞技联 3:1 奥兰多海盗
2023-12-21 非洲联盟杯 超级竞技联 2:1 班加西希拉尔
2023-12-15 南非超 摩洛卡燕子 1:2 超级竞技联
2023-12-11 非洲联盟杯 班加西希拉尔 2:1 超级竞技联
2023-12-09 南非超 摩洛卡燕子 0:0 超级竞技联
2023-12-03 非洲联盟杯 超级竞技联 0:2 USM阿尔及尔
2023-11-30 南非超 超级竞技联 0:2 辛当斯

斯泰伦博斯近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-13 南联杯 斯泰伦博斯 4:0 超级竞技联
2024-04-07 南非超 斯泰伦博斯 0:0 瑟库库内联
2024-04-03 南非超 恺撒酋长 0:1 斯泰伦博斯
2024-03-30 南非超 斯泰伦博斯 3:0 布隆方丹凯尔特
2024-03-24 南非后备 开普敦热刺后备队 2:1 斯泰伦博斯后备队
2024-03-17 南非后备 斯泰伦博斯后备队 4:0 皇家AM后备队
2024-03-16 南联杯 米尔福德 1:6 斯泰伦博斯
2024-03-09 南非超 斯泰伦博斯 1:1 开普敦热刺队
2024-03-06 南非超 开普敦城 0:1 斯泰伦博斯
2024-03-03 南非后备 斯泰伦博斯后备队 3:0 理查兹湾后备队
2024-03-02 南非超 斯泰伦博斯 1:1 茨普帕
2024-02-24 南非后备 贝联后备队 0:0 斯泰伦博斯后备队
2024-02-24 南联杯 斯泰伦博斯 1:1 比勒陀利亚卡利
2024-02-18 南非后备 斯泰伦博斯后备队 1:2 超级体育后备队
2024-02-17 南非超 超级竞技联 1:1 斯泰伦博斯
2024-02-14 南非超 斯泰伦博斯 0:0 阿玛祖鲁
2024-01-27 南非后备 斯泰伦博斯后备队 1:0 奥兰多海盗后备队
2024-01-20 南非后备 马摩洛迪日落后备队 1:1 斯泰伦博斯后备队
2024-01-13 南非后备 超级体育后备队 1:2 斯泰伦博斯后备队
2023-12-30 南非超 奥兰多海盗 2:3 斯泰伦博斯