NBA NBA 美国职业篮球联赛
南非超 2024-02-17 21:30:00
茨普帕
1 - 1
开普敦城
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-17 南非超直播 茨普帕 1:1 开普敦城
2023-11-08 南非超直播 开普敦城 2:1 茨普帕

茨普帕近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-14 南联杯 TS银河 0:2 茨普帕
2024-04-06 南非超 茨普帕 2:0 恺撒酋长
2024-04-04 南非超 茨普帕 2:0 开普敦热刺队
2024-03-30 南非超 波洛克瓦尼 1:0 茨普帕
2024-03-16 南联杯 茨普帕 2:1 乌鸦队
2024-03-07 南非超 茨普帕 3:0 理查兹湾FC
2024-03-02 南非超 斯泰伦博斯 1:1 茨普帕
2024-02-25 南联杯 普洛斯 1:2 茨普帕
2024-02-17 南非超 茨普帕 1:1 开普敦城
2024-02-14 南非超 奥兰多海盗 0:0 茨普帕
2023-12-30 南非超 TS银河 2:0 茨普帕
2023-12-23 南非超 茨普帕 1:2 波洛克瓦尼
2023-12-09 南非超 茨普帕 0:0 金箭
2023-12-07 南非超 瑟库库内联 0:0 茨普帕
2023-11-30 南非超 瑟库库内联 0:0 茨普帕
2023-11-12 南非超 茨普帕 0:0 斯泰伦博斯
2023-11-08 南非超 开普敦城 2:1 茨普帕
2023-10-28 南非超 茨普帕 1:1 阿玛祖鲁
2023-10-21 南非联杯 茨普帕 0:0 斯泰伦博斯
2023-10-04 南非超 摩洛卡燕子 0:0 茨普帕

开普敦城近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-07 南非后备 开普敦城后备队 8:0 皇家AM后备队
2024-04-07 南非超 开普敦城 0:1 阿玛祖鲁
2024-04-03 南非超 瑟库库内联 2:2 开普敦城
2024-03-30 南非后备 超级体育后备队 1:0 开普敦城后备队
2024-03-30 南非超 开普敦城 0:0 恺撒酋长
2024-03-24 南非后备 开普敦城后备队 4:1 奇帕联合后备队
2024-03-17 南非后备 阿玛祖鲁后备队 3:2 开普敦城后备队
2024-03-10 南非后备 开普敦城后备队 6:1 贝联后备队
2024-03-10 南非超 布隆方丹凯尔特 2:0 开普敦城
2024-03-06 南非超 开普敦城 0:1 斯泰伦博斯
2024-03-02 南非后备 马摩洛迪日落后备队 3:2 开普敦城后备队
2024-02-29 南非超 开普敦城 1:1 超级竞技联
2024-02-25 南非后备 开普敦城后备队 0:0 瑟库库内联后备队
2024-02-18 南非后备 开普敦城后备队 2:1 理查兹湾后备队
2024-02-17 南非超 茨普帕 1:1 开普敦城
2024-02-14 南非超 开普敦城 0:0 摩洛卡燕子
2024-02-04 南非后备 开普敦城后备队 3:0 TS银河后备队
2024-01-28 南非后备 开普敦城后备队 0:2 马摩洛迪日落后备队
2024-01-21 南非后备 皇家AM后备队 3:4 开普敦城后备队
2024-01-14 南非后备 开普敦城后备队 1:1 金箭后备队