NBA NBA 美国职业篮球联赛
南非超 2024-02-18 21:30:00
布隆方丹凯尔特
0 - 0
恺撒酋长
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-18 南非超直播 布隆方丹凯尔特 0:0 恺撒酋长
2023-09-16 南非超直播 恺撒酋长 0:0 布隆方丹凯尔特

布隆方丹凯尔特近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-07 南非超 布隆方丹凯尔特 3:2 波洛克瓦尼
2024-04-04 南非超 TS银河 3:0 布隆方丹凯尔特
2024-03-30 南非超 斯泰伦博斯 3:0 布隆方丹凯尔特
2024-03-10 南非超 布隆方丹凯尔特 2:0 开普敦城
2024-03-07 南非超 瑟库库内联 1:0 布隆方丹凯尔特
2024-03-03 南非超 理查兹湾FC 1:2 布隆方丹凯尔特
2024-02-23 南联杯 阿玛祖鲁 1:0 布隆方丹凯尔特
2024-02-18 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 恺撒酋长
2024-02-15 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 开普敦热刺队
2023-12-29 南非超 阿玛祖鲁 3:0 布隆方丹凯尔特
2023-12-23 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 摩洛卡燕子
2023-12-10 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 理查兹湾FC
2023-11-25 南非超 开普敦热刺队 1:2 布隆方丹凯尔特
2023-11-11 南非超 开普敦城 2:0 布隆方丹凯尔特
2023-11-08 南非超 布隆方丹凯尔特 1:0 金箭
2023-10-27 南非超 超级竞技联 3:1 布隆方丹凯尔特
2023-10-22 南非联杯 瑟库库内联 1:0 布隆方丹凯尔特
2023-10-03 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 辛当斯
2023-09-30 南非超 波洛克瓦尼 0:0 布隆方丹凯尔特
2023-09-21 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 瑟库库内联

恺撒酋长近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-06 南非超 茨普帕 2:0 恺撒酋长
2024-04-03 南非超 恺撒酋长 0:1 斯泰伦博斯
2024-03-30 南非超 开普敦城 0:0 恺撒酋长
2024-03-09 南非超 奥兰多海盗 3:2 恺撒酋长
2024-03-06 南非超 恺撒酋长 1:0 金箭
2024-03-02 南非超 恺撒酋长 0:0 摩洛卡燕子
2024-02-26 南联杯 恺撒酋长 0:0 米尔福德
2024-02-18 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 恺撒酋长
2024-02-14 南非超 恺撒酋长 0:0 TS银河
2023-12-31 南非超 瑟库库内联 1:1 恺撒酋长
2023-12-23 南非超 恺撒酋长 1:0 理查兹湾FC
2023-12-09 南非超 波洛克瓦尼 0:0 恺撒酋长
2023-11-26 南非超 摩洛卡燕子 0:1 恺撒酋长
2023-11-11 南非超 恺撒酋长 0:1 奥兰多海盗
2023-11-09 南非超 恺撒酋长 3:2 开普敦热刺队
2023-10-28 南非超 金箭 2:1 恺撒酋长
2023-10-22 南非联杯 恺撒酋长 0:1 阿玛祖鲁
2023-10-04 南非超 恺撒酋长 0:0 开普敦城
2023-09-28 南非超 恺撒酋长 2:1 瑟库库内联
2023-09-21 南非超 超级竞技联 0:0 恺撒酋长