NBA NBA 美国职业篮球联赛
马其甲 2024-02-24 21:00:00
斯特鲁加
2 - 2
科尔瑞
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-24 马其甲直播 斯特鲁加 2:2 科尔瑞
2023-10-01 马其甲直播 科尔瑞 0:0 FC斯特鲁加

斯特鲁加近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-14 马其甲 斯特鲁加 2:2 布雷加尼卡
2024-04-07 马其甲 瓦尔达尔 1:0 斯特鲁加
2024-03-31 马其甲 斯特鲁加 3:1 沃斯卡体育
2024-03-17 马其甲 列伯尼基 1:2 斯特鲁加
2024-03-16 马其甲 列伯尼基 0:0 斯特鲁加
2024-03-10 马其甲 斯特鲁加 3:1 潘多夫学院
2024-03-06 马其甲 斯特鲁加 2:1 马克顿尼查
2024-03-03 马其甲 施历斯 0:0 斯特鲁加
2024-02-24 马其甲 斯特鲁加 2:2 科尔瑞
2024-02-18 马其甲 列伯尼基 0:0 斯特鲁加
2023-12-10 马其甲 斯特鲁加 0:0 布雷加尼卡
2023-12-06 马其甲 斯特鲁加 0:0 沃斯卡体育
2023-12-03 马其甲 蒂克韦什 2:3 斯特鲁加
2023-11-29 马其甲 瓦尔达尔 1:3 斯特鲁加
2023-11-26 马其甲 斯特鲁加 0:0 沃斯卡体育
2023-11-11 马其甲 潘多夫学院 0:0 FC斯特鲁加
2023-11-05 马其甲 斯特鲁加 2:1 斯肯迪亚
2023-11-01 马其甲 斯特鲁加 4:0 瓦尔达尔
2023-10-29 马其甲 里尼加 2:1 斯特鲁加
2023-10-29 马其甲 里尼加 0:0 FC斯特鲁加

科尔瑞近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-21 马其甲 施历斯 0:0 科尔瑞
2024-04-19 北马其杯 蒂克韦什 0:0 科尔瑞
2024-04-17 北马其杯 蒂克韦什 0:0 科尔瑞
2024-04-13 马其甲 科尔瑞 3:1 马克顿尼查
2024-04-07 马其甲 布雷加尼卡 1:0 科尔瑞
2024-04-02 北马其杯 科尔瑞 0:0 蒂克韦什
2024-03-30 马其甲 科尔瑞 3:0 瓦尔达尔
2024-03-31 马其甲 科尔瑞 0:0 瓦尔达尔
2024-03-23 足球友谊赛 阿尔西米 1:3 科尔瑞
2024-03-16 马其甲 沃斯卡体育 0:0 科尔瑞
2024-03-10 马其甲 科尔瑞 3:2 列伯尼基
2024-03-06 马其甲 布雷加尼卡 0:0 科尔瑞
2024-03-03 马其甲 科尔瑞 0:0 蒂克韦什
2024-02-24 马其甲 斯特鲁加 2:2 科尔瑞
2024-02-18 马其甲 科尔瑞 3:0 沃斯卡体育
2023-12-10 马其甲 潘多夫学院 0:0 科尔瑞
2023-12-03 马其甲 科尔瑞 1:0 斯肯迪亚
2023-11-29 马其甲 里尼加 0:0 科尔瑞
2023-11-26 马其甲 科尔瑞 1:0 马克顿尼查
2023-11-12 马其甲 施历斯 2:1 科尔瑞