NBA NBA 美国职业篮球联赛
巴帕拉甲 2024-03-04 02:30:00
马拉巴
1 - 0
卡梅塔
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-04 巴帕拉甲直播 马拉巴 1:0 卡梅塔
2024-02-22 巴帕拉甲直播 马拉巴 0:0 卡梅塔

马拉巴近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-31 巴帕拉甲 帕桑度 4:0 马拉巴
2024-03-28 巴帕拉甲 马拉巴 1:1 帕桑度
2024-03-18 巴帕拉甲 卡埃特U20 0:2 马拉巴
2024-03-10 巴帕拉甲 马拉巴 2:0 卡埃特U20
2024-03-04 巴帕拉甲 马拉巴 1:0 卡梅塔
2024-02-29 巴维杯 马拉巴 0:2 里奧布兰克AC
2024-02-26 巴帕拉甲 瑞模贝雷 2:0 马拉巴
2024-02-23 巴西杯 马拉巴 3:2 科里蒂巴
2024-02-22 巴帕拉甲 马拉巴 0:0 卡梅塔
2024-02-17 巴帕拉甲 马拉巴 1:0 卡埃特U20
2024-02-08 巴帕拉甲 圣弗朗西斯科 0:1 马拉巴
2024-02-03 巴帕拉甲 圣罗莎 1:1 马拉巴
2024-02-01 巴帕拉甲 圣弗朗西斯科 0:0 马拉巴
2024-01-28 巴帕拉甲 马拉巴 0:3 帕桑度
2024-01-24 巴帕拉甲 塔帕佐斯 1:1 马拉巴
2024-01-21 巴帕拉甲 马拉巴 0:0 图纳鲁索
2024-01-18 印喀联 皇家马拉巴尔 2:4 喀拉拉邦联合
2023-12-31 印喀联 皇家马拉巴尔 0:0 喀拉拉邦联合
2023-12-28 印喀联 皇家马拉巴尔 0:0 蒂鲁尔体育学院
2023-12-22 印喀联 瓦亚纳德联 0:0 皇家马拉巴尔

卡梅塔近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-04 巴帕拉甲 马拉巴 1:0 卡梅塔
2024-02-26 巴帕拉甲 卡梅塔 1:0 布拉甘蒂诺PA
2024-02-22 巴帕拉甲 马拉巴 0:0 卡梅塔
2024-02-15 巴帕拉甲 卡梅塔 0:0 帕桑度
2024-02-04 巴帕拉甲 圣弗朗西斯科 1:1 卡梅塔
2024-02-01 巴帕拉甲 卡梅塔 2:0 塔帕佐斯
2024-01-28 巴帕拉甲 图纳鲁索 3:0 卡梅塔
2024-01-25 巴帕拉甲 卡纳EC 1:1 卡梅塔
2024-01-22 巴帕拉甲 卡梅塔 0:0 加坦哈尔
2024-01-21 巴帕拉甲 卡梅塔 2:2 加坦哈尔