NBA NBA 美国职业篮球联赛
南非超 2023-09-27 01:30:00
茨普帕
1 - 0
超级竞技联
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-09-27 南非超直播 茨普帕 1:0 超级竞技联

茨普帕近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-14 南联杯 TS银河 0:2 茨普帕
2024-04-06 南非超 茨普帕 2:0 恺撒酋长
2024-04-04 南非超 茨普帕 2:0 开普敦热刺队
2024-03-30 南非超 波洛克瓦尼 1:0 茨普帕
2024-03-16 南联杯 茨普帕 2:1 乌鸦队
2024-03-07 南非超 茨普帕 3:0 理查兹湾FC
2024-03-02 南非超 斯泰伦博斯 1:1 茨普帕
2024-02-25 南联杯 普洛斯 1:2 茨普帕
2024-02-17 南非超 茨普帕 1:1 开普敦城
2024-02-14 南非超 奥兰多海盗 0:0 茨普帕
2023-12-30 南非超 TS银河 2:0 茨普帕
2023-12-23 南非超 茨普帕 1:2 波洛克瓦尼
2023-12-09 南非超 茨普帕 0:0 金箭
2023-12-07 南非超 瑟库库内联 0:0 茨普帕
2023-11-30 南非超 瑟库库内联 0:0 茨普帕
2023-11-12 南非超 茨普帕 0:0 斯泰伦博斯
2023-11-08 南非超 开普敦城 2:1 茨普帕
2023-10-28 南非超 茨普帕 1:1 阿玛祖鲁
2023-10-21 南非联杯 茨普帕 0:0 斯泰伦博斯
2023-10-04 南非超 摩洛卡燕子 0:0 茨普帕

超级竞技联近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-13 南联杯 斯泰伦博斯 4:0 超级竞技联
2024-04-07 南非超 超级竞技联 0:1 TS银河
2024-04-04 南非超 金箭 2:2 超级竞技联
2024-03-16 南联杯 理查兹湾FC 1:3 超级竞技联
2024-03-13 南非超 辛当斯 1:1 超级竞技联
2024-03-09 南非超 超级竞技联 1:1 阿玛祖鲁
2024-03-07 南非超 超级竞技联 0:0 波洛克瓦尼
2024-03-03 非洲联盟杯 USM阿尔及尔 0:0 超级竞技联
2024-02-29 南非超 开普敦城 1:1 超级竞技联
2024-02-29 非洲联盟杯 USM阿尔及尔 0:0 超级竞技联
2024-02-17 南非超 超级竞技联 1:1 斯泰伦博斯
2024-02-14 南非超 超级竞技联 0:0 瑟库库内联
2023-12-30 南非超 理查兹湾FC 3:1 超级竞技联
2023-12-23 南非超 超级竞技联 3:1 奥兰多海盗
2023-12-21 非洲联盟杯 超级竞技联 2:1 班加西希拉尔
2023-12-15 南非超 摩洛卡燕子 1:2 超级竞技联
2023-12-11 非洲联盟杯 班加西希拉尔 2:1 超级竞技联
2023-12-09 南非超 摩洛卡燕子 0:0 超级竞技联
2023-12-03 非洲联盟杯 超级竞技联 0:2 USM阿尔及尔
2023-11-30 南非超 超级竞技联 0:2 辛当斯