NBA NBA 美国职业篮球联赛
南非超 2023-12-30 21:30:00
摩洛卡燕子
0 - 0
金箭
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-30 南非超直播 摩洛卡燕子 0:0 金箭

摩洛卡燕子近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-06 南非超 理查兹湾FC 1:0 摩洛卡燕子
2024-04-04 南非超 摩洛卡燕子 1:1 奥兰多海盗
2024-03-31 南非超 开普敦热刺队 0:1 摩洛卡燕子
2024-03-14 南联杯 比勒陀利亚大学 2:1 摩洛卡燕子
2024-03-09 南非超 摩洛卡燕子 1:4 瑟库库内联
2024-03-06 南非超 阿玛祖鲁 1:1 摩洛卡燕子
2024-03-02 南非超 恺撒酋长 0:0 摩洛卡燕子
2024-02-24 南联杯 白金城 0:0 摩洛卡燕子
2024-02-17 南非超 摩洛卡燕子 0:1 波洛克瓦尼
2024-02-14 南非超 开普敦城 0:0 摩洛卡燕子
2023-12-30 南非超 摩洛卡燕子 0:0 金箭
2023-12-23 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 摩洛卡燕子
2023-12-15 南非超 摩洛卡燕子 1:2 超级竞技联
2023-12-09 南非超 摩洛卡燕子 0:0 超级竞技联
2023-11-26 南非超 摩洛卡燕子 0:1 恺撒酋长
2023-11-11 南非超 波洛克瓦尼 0:0 摩洛卡燕子
2023-11-09 南非超 摩洛卡燕子 1:0 TS银河
2023-10-29 南非超 辛当斯 0:0 摩洛卡燕子
2023-10-22 南非联杯 理查兹湾FC 2:1 摩洛卡燕子
2023-10-04 南非超 摩洛卡燕子 0:0 茨普帕

金箭近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-06 南非超 奥兰多海盗 7:1 金箭
2024-04-04 南非超 金箭 2:2 超级竞技联
2024-03-30 南非后备 皇家AM后备队 0:0 金箭后备队
2024-03-30 南非超 金箭 2:1 理查兹湾FC
2024-03-23 南非后备 金箭后备队 2:0 阿玛祖鲁后备队
2024-03-16 南非后备 卡萨酋长后备队 1:1 金箭后备队
2024-03-10 南非超 波洛克瓦尼 0:1 金箭
2024-03-06 南非超 恺撒酋长 1:0 金箭
2024-03-02 南非后备 瑟库库内联后备队 1:1 金箭后备队
2024-02-29 南非超 金箭 0:1 瑟库库内联
2024-02-24 南非后备 金箭后备队 0:0 摩洛卡后备队
2024-02-24 南联杯 金箭 1:2 TS银河
2024-02-18 南非超 TS银河 3:1 金箭
2024-02-15 南非超 金箭 0:0 辛当斯
2024-02-03 南非后备 马摩洛迪日落后备队 2:2 金箭后备队
2024-01-27 南非后备 金箭后备队 4:2 瑟库库内联后备队
2024-01-20 南非后备 金箭后备队 0:3 奥兰多海盗后备队
2024-01-14 南非后备 开普敦城后备队 1:1 金箭后备队
2023-12-30 南非超 摩洛卡燕子 0:0 金箭
2023-12-23 南非超 金箭 0:2 TS银河