NBA NBA 美国职业篮球联赛
南非超 2023-12-30 21:30:00
理查兹湾FC
3 - 1
超级竞技联
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-03-16 南联杯直播 理查兹湾FC 1:3 超级竞技联
2023-12-30 南非超直播 理查兹湾FC 3:1 超级竞技联

理查兹湾FC近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-06 南非超 理查兹湾FC 1:0 摩洛卡燕子
2024-04-03 南非超 辛当斯 1:0 理查兹湾FC
2024-03-30 南非超 金箭 2:1 理查兹湾FC
2024-03-16 南联杯 理查兹湾FC 1:3 超级竞技联
2024-03-10 南非超 理查兹湾FC 0:0 TS银河
2024-03-07 南非超 茨普帕 3:0 理查兹湾FC
2024-03-03 南非超 理查兹湾FC 1:2 布隆方丹凯尔特
2024-02-25 南联杯 理查兹湾FC 3:2 波洛克瓦尼
2024-02-17 南非超 瑟库库内联 3:1 理查兹湾FC
2024-02-15 南非超 波洛克瓦尼 0:0 理查兹湾FC
2023-12-30 南非超 理查兹湾FC 3:1 超级竞技联
2023-12-23 南非超 恺撒酋长 1:0 理查兹湾FC
2023-12-10 南非超 布隆方丹凯尔特 0:0 理查兹湾FC
2023-12-02 南非联杯 理查兹湾FC 0:3 斯泰伦博斯
2023-11-25 南非超 理查兹湾FC 0:0 奥兰多海盗
2023-11-12 南非超 理查兹湾FC 1:0 开普敦热刺队
2023-11-08 南非超 斯泰伦博斯 2:1 理查兹湾FC
2023-11-04 南非联杯 理查兹湾FC 0:0 奥兰多海盗
2023-10-29 南非超 理查兹湾FC 1:3 开普敦城
2023-10-22 南非联杯 理查兹湾FC 2:1 摩洛卡燕子

超级竞技联近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-04-13 南联杯 斯泰伦博斯 4:0 超级竞技联
2024-04-07 南非超 超级竞技联 0:1 TS银河
2024-04-04 南非超 金箭 2:2 超级竞技联
2024-03-16 南联杯 理查兹湾FC 1:3 超级竞技联
2024-03-13 南非超 辛当斯 1:1 超级竞技联
2024-03-09 南非超 超级竞技联 1:1 阿玛祖鲁
2024-03-07 南非超 超级竞技联 0:0 波洛克瓦尼
2024-03-03 非洲联盟杯 USM阿尔及尔 0:0 超级竞技联
2024-02-29 南非超 开普敦城 1:1 超级竞技联
2024-02-29 非洲联盟杯 USM阿尔及尔 0:0 超级竞技联
2024-02-17 南非超 超级竞技联 1:1 斯泰伦博斯
2024-02-14 南非超 超级竞技联 0:0 瑟库库内联
2023-12-30 南非超 理查兹湾FC 3:1 超级竞技联
2023-12-23 南非超 超级竞技联 3:1 奥兰多海盗
2023-12-21 非洲联盟杯 超级竞技联 2:1 班加西希拉尔
2023-12-15 南非超 摩洛卡燕子 1:2 超级竞技联
2023-12-11 非洲联盟杯 班加西希拉尔 2:1 超级竞技联
2023-12-09 南非超 摩洛卡燕子 0:0 超级竞技联
2023-12-03 非洲联盟杯 超级竞技联 0:2 USM阿尔及尔
2023-11-30 南非超 超级竞技联 0:2 辛当斯